Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů


 Koncepční obchod Tiara Society S.R.L. Podle zákona č. Č. 677/2001 pro ochranu osob týkajících se zpracování osobních údajů a volného přesunu těchto údajů, upravených a dokončených, jakož i podle zákona č. 506/2004 týkající se zpracování osobních údajů a ochranu soukromého života v sektoru elektronického komunikace. 1. obecná informace

Důvěrnost vašich osobních údajů představuje jeden z hlavních obav Tiara Concept Store SRL, se sídlem v Pinilor Street, ne. 1121, jako operátor dat.
Tento dokument má roli, aby vás informoval o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním webu www.tiara.ro.

 1. Zpracované kategorie osobních údajů

.1. Pokud jste klientkou webu, obchod s Tiara Concept Srl zpracuje vaše osobní údaje, jako je první a příjmení, telefon, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa, údaje o tom, jak web používáte, například vaše chování/preference/návyky na www.tiara.ro, stejně jako jakékoli jiné kategorie dat, které poskytujete přímo v souvislosti s vytvářením uživatelského účtu, v souvislosti s zadáním objednávky prostřednictvím nebo jiným způsobem nebo jiným způsobem z použití webu.

Pokud vytvoříte svůj uživatelský účet na webu, použijte svůj účet na Facebooku nebo Google Concept Store SRL zpracovává následující údaje o veřejném profilu zobrazené příslušnými aplikacemi: Uživatelské jméno, e-mailová adresa.

Pokud se rozhodnete vytvořit svůj uživatelský účet pouze před dokončením pořadí produktu dostupného na webu, bude vaše e-mailová adresa požadována na základě toho, že účet bude automaticky vytvořen. Pokud objednávku nedokončíte, e -mailová adresa a další poskytnutá data nebudou uložena společností Tiara Concept Store SRL a vytvořený účet bude automaticky odstraněn.

II.2. Pokud jste návštěvníkem webu, obchod s konceptem Tiara SRL zpracovává vaše osobní údaje, které poskytujete přímo v souvislosti s používáním webu, jako jsou údaje, které poskytujete v části Kontaktní / otázky / stížnosti. Tímto způsobem nás kontaktujete.

Iii. Cíle a důvody zpracování

III.1. Pokud jste klientkou webu, obchod Tiara Concept Store SRL zpracovává vaše osobní údaje následovně:

 • Chcete -li provést smluvní vztah mezi vámi a Tiara Concept Store SRL, respektive pro převzetí, ověření, odesílání a fakturu o objednávce zadané na webu, informování vaší objednávky, organizaci návratu uspořádaných produktů atd.

Téma: Zpracování vašich údajů za tímto účelem je založeno na uzavření smlouvy mezi vámi a Koncepční obchod Tiara SRL, definované v podmínkách https://www.tiara.ro/pages/termeni-si-conditii. Pro provedení této smlouvy je nezbytné poskytnutí vašich osobních údajů. Odmítnutí poskytovat údaje může mít za následek nemožnost provádět smluvní vztahy mezi vámi a Tiara Concept Store Srl.

 • Za účelem splnění zákonných závazků, které jsou zařazeny do koncepčních obchodů Tiara SRL v souvislosti se službami poskytovanými prostřednictvím webu, včetně závazků ve fiskálních záležitostech, jakož i v archivaci.

Téma: Zpracování vašich údajů za tímto účelem je nezbytné na základě zákonných povinností. Poskytování vašich údajů za tímto účelem je nutné. Nasuzování údajů o odmítnutí může vést k nemožnosti Koncepční obchod Tiara SRL dodržovat zákonné povinnosti, které k nim přicházejí, a proto nejsou schopny poskytovat své služby prostřednictvím webu.

 • Pro marketingové činnosti, respektive pro přenos, prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace (e-mail, SMS) komerční komunikace týkající se produktů a služeb nabízených společností Tiara Concept Store SRL, prostřednictvím webu.

Téma: Zpracování vašich dat za tímto účelem je založeno na vašem souhlasu, pokud se rozhodnete je poskytnout. [POZNÁMKA: Odlišná dohoda (klíšťata) musí být shromažďována přímým marketingem, který není předběžný nebo kondicionování umístění pořadí. Důkaz dohody musí být uložen.]

Svůj souhlas se zpracováním dat můžete za tímto účelem vyjádřit zaškrtnutím příslušného pole od okamžiku vytvoření účtu nebo po vytvoření účtu v části Informace. Chcete -li odhlásit od přijímání takové komerční komunikace, můžete tuto možnost použít na konci každého e -mailu/ SMS obsahující komerční komunikaci. Kromě toho můžete odhlásit přístup k informacím o mém účtu.

Poskytnutí vašich údajů za tímto účelem je dobrovolné. Odmítnutí poskytnout souhlas ke zpracování vašich údajů za tímto účelem nebude mít pro vás negativní důsledky.

 • Za účelem provedení různých analýz, zprávy o tom, jak provozovat web, vytvářet předvolby spotřebitelů, hlavně za účelem zlepšení zážitku nabízených na webu.

Téma: Zpracování vašich údajů za tímto účelem je založeno na legitimním zájmu Koncepční obchod Tiara SRL trvale zlepšit zkušenosti zákazníka na webu. Poskytnutí vašich údajů za tímto účelem je dobrovolné. Odmítnutí poskytnout údaje za tímto účelem nebude mít pro vás negativní důsledky.

III.2. Pokud jste návštěvníkem webu, obchod Tiara Concept Srl zpracovává vaše osobní údaje takto:

 • Pro marketingové činnosti, respektive pro přenos, prostřednictvím prostředků vzdálené komunikace (e-mail, SMS), komerční komunikace týkající se produktů a služeb nabízených společností Tiara Concept Store SRL, prostřednictvím webu.

Téma: Zpracování vašich dat za tímto účelem je založeno na vašem souhlasu, pokud se rozhodnete je poskytnout.

Svůj souhlas se zpracováním dat můžete za tímto účelem vyjádřit dokončením a kontrolou příslušného pole ve formuláři pro předplacení zpravodaje dostupného na webu. Chcete -li odhlásit od přijímání takové komerční komunikace, můžete tuto možnost použít na konci každého e -mailu/ SMS obsahující komerční komunikaci.

Poskytnutí vašich údajů za tímto účelem je dobrovolné. Odmítnutí poskytnout souhlas ke zpracování vašich údajů za tímto účelem nebude mít pro vás negativní důsledky.

 • Řešit stížnosti, stížnosti a sledovat provoz a zlepšit své zkušenosti na webu.

Téma: Zpracování vašich údajů za tímto účelem je založeno na legitimním zájmu Koncepční obchod Tiara SRL zajistit správné fungování webu a také trvalé zlepšení zkušeností návštěvníků webu, včetně vyřešení různých komentářů, otázek nebo stížností.

Poskytnutí vašich údajů za tímto účelem je dobrovolné. Odmítnutí poskytnout údaje za tímto účelem nebude mít pro vás negativní důsledky.

 1. Doba trvání, pro které zpracováváme vaše data

V zásadě ukládá společnost Tiara Concept Store SRL vaše osobní údaje, jak je to nutné pro výše uvedené účely zpracování.

Pokud jste zákazníkem, zpracujeme vaše údaje v průběhu smluvních vztahů a následně podle zákonných povinností, které jsou úkolem koncepčního obchodu Tiara SRL (např. V případě finančního účtování podpůrných dokumentů, pro které pojmové zachování poskytnuté Podle zákona je to 10 let od data konce finančního roku, během kterého byly vypracovány).

V situaci, kdy jste zákazníkem, a uplatněte možnost smazat uživatelský účet stisknutím tlačítka pro odstranění účtu v sekci Information Concept Store SRL tuto akci interpretují jako možnost odhlásit se od přijímání komerční komunikace prostřednictvím této udržování, které jsme udržovali Aktualizujete se o produktech a službách nabízených prostřednictvím webu. V tomto ohledu, pokud se rozhodnete smazat svůj uživatelský účet, nebudeme vám zasílat e -maily a/nebo takové SMS. Chceme vás však informovat, že vymazání účtu nebude mít automatický účinek k odstranění vašich osobních údajů. Pokud chcete, aby vaše osobní údaje byly zpracovány nebo pokud chcete smazat data, můžete vykonávat podrobná práva v bodě VII níže. účtu lze zaregistrovat až po dodání produktů a dokončení poslední aktivní objednávky.

Pokud zrušíte svůj souhlas se zpracováním dat pro marketingové účely, ukončí společnost Tiara Concept SRL za tímto účelem zpracování vašich osobních údajů, aniž by to ovlivnilo zpracování prováděné společností Concept Store SRL na základě vašeho souhlasu.

 1. Zveřejnění osobních údajů

Za účelem splnění účelů zpracování může SRL SRL zveřejnit vaše data partnerům, třetím stranám nebo subjektům, které podporují koncepční úložiště Tiara SRL při provádění aktivity (např. Courier Companies, IT poskytovatelé služeb), nebo pro centrální/místní Veřejné orgány v následujících případech v příkladech uvedené:

 • pro správu webu;
 • V situacích, kdy by tato komunikace byla nezbytná pro udělení cen nebo jiných zařízení datovým subjektům, získané v důsledku jejich účasti na různých propagačních kampaních pořádaných společností Tiara Concept Store SRL na webu;
 • pro udržování, personalizaci a zlepšení webu a služeb prováděných skrze něj;
 • provést analýzu, testování a výzkum dat, sledování trendů používání a aktivity, rozvíjení bezpečnostních charakteristik a ověřování uživatelů;
 • pro přenos komerční marketingové komunikace za podmínek a limitů stanovených zákonem;
 • Pokud je zveřejnění osobních údajů poskytováno zákonem atd.
 1. Převod osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté dokladu Tiara Concept Store SRL lze převést mimo Rumunsko, ale pouze do států z Evropské unie. 

 

PŘÍJDEŠ. Práva, z nichž mají prospěch

Za podmínek poskytnutých právními předpisy ve věci zpracování osobních údajů jako subjektů údajů máte těžit z následujících práv:

 • Právo na informace, respektive právo přijímat podrobnosti týkající se zpracovatelských činností prováděných společností Tiara Concept Store SRL, podle těch, které jsou popsány v tomto dokumentu;
 • Právo na přístup k datům, respektive právo na získání potvrzení od společnosti Tiara Concept Store SRL o zpracování osobních údajů, jakož i podrobnosti týkajících se zpracovatelských činností, jako je způsob zpracování údajů, účel, pro které je zpracování prováděno , příjemci nebo kategorie příjemců dat atd.;
 • Právo na nápravu, respektive právo na získání opravy, bez oprávněných zpoždění, ukládací úložiště tiara SRL nepřesných/ neopodstatněných osobních údajů, jakož i dokončení neúplných údajů; Rektifikace/ dokončení bude sděleno každému příjemci, kterému byla data přenášena, ledaže by se to ukázalo nemožné nebo znamená nepřiměřené úsilí.
 • Právo na smazání dat bez zbytečného zpoždění („Právo na zapomenutí“), pokud je použit jeden z následujících důvodů:
  • To již není nutné k splnění účelů, pro které byly shromažďovány nebo zpracovány;
  • Pokud je souhlas stažen a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování;
  • Pokud subjekt údajů je proti zpracování a neexistují žádné legitimní důvody, které by měly zvítězit;
  • pokud byly osobní údaje nelegálně zpracovány;
  • Pokud musí být osobní údaje odstraněny, aby byly splněny zákonné povinnosti;
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti podle zákona Unie nebo vnitřního práva na základě výskytu provozovatele.

Je možné, že po žádosti o vymazání dat bude SRL Tiara Concept SRL anonymizovat tato data (postrádající takový osobní charakter) a bude za těchto podmínek pokračovat ve zpracování pro statistické účely;

 • Právo omezit zpracování do té míry, že:
  • Osoba zpochybňuje přesnost údajů po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost údajů;
  • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů je proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití;
  • Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje za účelem zpracování, ale subjekt údajů je žádá o hledání, cvičení nebo obranu práva u soudu; nebo
  • Subjekt údajů se postavil proti zpracování (jiné než přímý marketing) pro časový interval, ve kterém je ověřeno, zda legitimní práva operátora převládá nad právy subjektu údajů.
 • Právo na přenositelnost dat, respektive (i) právo na přijímání osobních údajů strukturovaným způsobem, běžně používané a ve snadno čitelném formátu, jakož i (ii) právo na přenos v knihám Concept Store SRLCătre další Provozovatel dat, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem;
 • Právo na opozici - pokud jde o zpracovatelské činnosti, lze vykonávat předáním žádosti podle níže uvedených níže;
  • Z důvodů souvisejících s konkrétní situací, ve které se nachází subjekt údajů, se kdykoli z důvodů týkaly konkrétní situace, že údaje zaměřené na zpracování v legitimním zájmu Tiara Concept Store SRLSAU pod veřejným zájmem, ledaže by SRL Tiara Concept Srl nemohl prokázat, že to prokáže má legitimní a neočekávané důvody, které odůvodňují zpracování a převládají nad zájmy, právy a svobodou subjektů údajů nebo že účelem je zjistit, vykonávat nebo bránit právo u soudu;
  • Kdykoli, bezplatně a bez zdůvodnění, že data zaměřená na zpracování pro účely přímého marketingu.
 • Právo nepodléhat se automatickému individuálnímu rozhodnutí, respektive právo nebýt předmětem rozhodnutí učiněného pouze na základě činností automatického zpracování, včetně vytvoření profilů, které způsobuje právní dopady týkající se subjektu údajů nebo se to týká podobným způsobem ve významném opatření;
 • Právo řešit národní orgán dohledu pro zpracování osobních údajů nebo kompetentní soudy, pokud to považujete za nutné.

Pokud jde o jakékoli další otázky o tom, jak jsou osobní údaje zpracovávány a uplatnění výše uvedených práv, adresujte prosím e -mailovou adresu: contact@tiaraconceptstore.com nebo ne. Fotbalová branka. 0760 769 769;
Tento web používá soubory cookie. Další informace o tom, jak se tyto soubory používají, přistupujte k následujícímu odkazu: https://www.tiara.ro/pages/politica-de-utilizare-cookie-uri .