GDPR

Naše zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie

 

 1. Úvod

1.1 Účel zásad ochrany osobních údajů

Vítejte v Tiara.ro nebo na následujících rozšířeních: Tiara.si, Tiarabags.gr, Tiarabags.hu, Tiarabags.bg, Tiarabags.pl, Tiarabags.cz, Tiarabags.eu, Webové stránky držené společností Tiara Concept Store S.R.L. "Tiara", "Site", "nový" nebo podobný. Vážíme si důvěry, kterou nám dáte, a zavazujeme se k ochraně vašeho soukromí. Tato zásady ochrany osobních údajů podrobně uvádějí, jak spravujeme data, včetně shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů, v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR).

1.2 Informace o datovém operátorovi

Vaše osobní údaje jsou spravovány:

 • Tiara Concept Stor S.R.L.
 • Unikátní registrační kód RO 34778350
 • Zaregistrováno u obchodního registru pod č. J33/635/2015

1.3 Kontaktní informace

Máte -li jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese contact@tiara.ro nebo na telefonním čísle +0040 769 769 769. Zacházíme s důvěrností údajů a jsme zde, abychom vám pomohli.

 

 1. Informace, které shromažďujeme

2.1 Osobní údaje

Shromažďujeme následující osobní údaje od našich zákazníků:

 • Jméno
 • rodinné jméno
 • Doručovací adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Podrobnosti o kartě

2.2 Metoda sběru dat

Shromažďujeme vaše osobní údaje:

 • Online objednávkový formulář: Když na náš web zadáte objednávku, nezbytné informace se shromažďují bezpečně prostřednictvím našeho zabezpečeného online objednávkového formuláře.
 • Platformy pro zasílání zpráv sociálních médií: Pokud s námi komunikujete prostřednictvím těchto platforem, můžeme v těchto konverzacích shromažďovat osobní údaje sdílené.
 • Telefon: Při kontaktu s naší službou zákaznické podpory můžeme pro vaši žádost shromažďovat příslušná data.

2.3 Metoda zpracování dat

Shromážděná data jsou zpracována následujícími způsoby:

 • Zpracování objednávek: Vaše osobní údaje používáme ke zpracování a ctí objednávek.
 • Informační bulletin: S vaším souhlasem používáme e -mailovou adresu k zasílání zpráv, propagačních akcí a aktualizací.
 • Marketing: Můžeme použít vaše osobní údaje pro účely marketingu a reklamy, ujistit se, že obdržíte relevantní informace a nabídky.
 • Doručení: Informace o doručení jsou sdíleny s naším důvěryhodným Courier Paternrum, GLS, aby se zajistilo přesné dodání objednávek.

2.4 Souhlas a přijetí

Pokračováním v procesu objednávky na našem webu výslovně vyjádříte souhlas s našimi podmínkami a přijímáte ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů. Máte právo kdykoli zrušit svůj souhlas.

2.5 Ukládání dat karty

Pro vaše zabezpečení neukládáme vaše data karty. Ostatní osobní údaje jsou podle standardů GDPR pro ochranu údajů bezpečně uloženy na serverech poskytovaných naší důvěryhodným spolupracovníkem.

2.6 Kontrola věku

Používáním našeho webu potvrďte, že máte zákonnou schopnost provést nákup a že splníte zákonné požadavky týkající se věku ve vaší jurisdikci.

 

 1. Právní základ pro zpracování dat

3.1 Smluvní potřeba

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na smluvní potřebě. Potřebujeme tato data, abychom ocenili vaše objednávky a poskytli vaše požadované produkty a služby.

3.2 Souhlas

V případech, kdy získáme váš souhlas, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám poslali informativní bulletiny, propagační akce a aktualizace. Máte právo kdykoli zrušit svůj souhlas.

3.3 Zákonné povinnosti

Můžeme také zpracovat vaše údaje tak, aby vyhovovaly zákonným povinnostem, jako jsou požadavky na daně a účetnictví.

 

3.4 Legitimní zájmy

Vaše osobní údaje lze použít pro účely našich legitimních zájmů, jako je zlepšení našich produktů a služeb a poskytování personalizovaného marketingového obsahu.

 

 1. Cíle zpracování dat

4.1 Čestné příkazy

Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro zpracování a doručování vašich objednávek účinným a přesným způsobem.

4.2 Marketing a reklama

S vaším souhlasem můžeme vaše data použít k informování o našich produktech, propagačních akcích a aktualizacích. Naším cílem je poskytnout vám obsah přizpůsobený vašim zájmům a preferencím.

4.3 Zákaznická podpora

Vaše data můžeme použít k poskytování pomoci zákazníkům, odpovědět na vaše otázky a řešit jakékoli problémy nebo obavy, které můžete mít.

4.4 Analýza a zlepšení

Pro analytické účely používáme anonymní data, která nám umožňuje vylepšit naše webové stránky, naše produkty a nabídky.

4.5 Legální dodržování

V určitých situacích zpracováváme vaše údaje tak, aby vyhovovaly zákonným závazkům, jako jsou požadavky na daně a účetnictví.

 

 1. Udržování dat

5.1 Období ukládání a ukládání dat

Udržujeme vaše osobní údaje po dobu potřebnou k splnění účelů, pro které byly shromážděny, pokud zákon stanoví delší období skladování.

5.2 Delece dat

Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů. Chcete -li to provést, můžete nás kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí, e -mailu nebo pošty. Mějte na paměti, že některé údaje mohou být zachovány po určitou dobu kvůli právním nebo smluvním závazkům. Ujišťujeme vás však, že tato data nebudou použity pro jiné účely.

Používáním našeho webu potvrďte, že máte zákonnou schopnost provést nákup a že splníte věkové požadavky ve vaší jurisdikci.

 

 1. Sdílení dat

6.1 Poskytovatelé služeb třetí strany

Abychom vám poskytli naše produkty a služby, spolupracujeme s poskytovateli služeb třetích stran, kterým důvěřujeme, a s nimiž můžeme sdílet vaše osobní údaje. Mezi tyto dodavatele patří procesory plateb, marketingové platformy a kurýrní služby. Zajišťujeme, aby splňovaly standardy ochrany údajů v souladu s GDPR.

6.2 Affilites and Business Partners

Můžeme sdílet data s našimi přidruženými společnostmi a obchodními partnery pro účely marketingu a reklamy, ale pouze pokud jste nám dali svůj souhlas. Vaše data budou použita pouze pro tento účel v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

6.3 Respektování zákonných požadavků

Za určitých okolností můžeme být povinni zveřejnit vaše osobní údaje v reakci na zákonné požadavky, jako jsou soudní rozhodnutí nebo předpisy.

6.4 Mezinárodní převody dat

V případě potřeby mohou být vaše údaje přeneseny do zemí mimo Evropskou hospodářskou oblast (EHE), když spolupracujeme s mezinárodními poskytovateli služeb. V takových situacích se ujistíme, že jsou zavedena odpovídající opatření na ochranu údajů, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.

 

 1. Vaše práva

7.1 Přístup a nápravu

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které máme. Pokud identifikujete nepřesné nebo neúplné informace, můžete požádat o jejich opravu.

7.2 Přenositelnost dat

Na vyžádání vám poskytneme kopii vašich dat ve strukturovaném, obvykle a snadno čtení pomocí počítačů, což vám umožní převést je na jiného datového operátora.

7.3 Stažení souhlasu

Pokud jste vyjádřili svůj souhlas pro určité činnosti zpracování, máte právo kdykoli svůj souhlas zrušit.

7.4 Odstranění (právo na zapomenutí)

Pokud vaše osobní údaje již nejsou pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud jste stáhli svůj souhlas, a neexistují žádné zákonné povinnosti, které vyžadují jejich zachování, máte právo požádat o jejich vymazání.

7.5 Omezení zpracování

Za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich údajů, jako je situace, kdy zpochybňujete přesnost vašich informací.

7.6 Opozice vůči zpracování

Pro účely marketingu se můžete postavit proti zpracování vašich osobních údajů. Po obdržení opozice okamžitě přestaneme zpracovávat vaše data za tímto účelem.

7.7 Automatizovaná rozhodnutí

Nepoužíváme procesy pro automatické rozhodnutí, která by na vás měla významná právní účinky nebo podobné významné účinky.

 

 1. Bezpečnost dat

8.1 Bezpečnostní opatření

S maximální závažností zacházíme s bezpečností vašich osobních údajů a zavedli jsme bezpečnostní opatření v souladu s průmyslovými standardy, abychom je chránili. Tato opatření zahrnují šifrování, protokoly přenosu dat bezpečného a kontroly přístupu, které mají roli bránit vaše data proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, zveřejnění, úpravy a destrukci.

8.2 Oznámení o porušení dat

V nepravděpodobném případě porušení údajů, které by mohly vést k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, jsme se zavázali informovat příslušné orgány a postižené osoby, jak poskytují příslušné předpisy o ochraně údajů.

 

 1. Soukromí v případě dětí

9.1 Omezení věku

Naše služby jsou určeny lidem, kteří splňují věkové požadavky ve své jurisdikci, aby provedli nákupy. Pokud nejste legální věk, nepoužívejte naše stránky ani neposkytujte osobní údaje.

9.2 Souhlas otce nebo opatrovníka

Bez řádného souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce neshromažďujeme a nezpracováváme osobní údaje od osob, které nejsou legálním věkem. Pokud si myslíte, že máme neúmyslně shromážděné údaje z nezletilého bez souhlasu, kontaktujte nás a okamžitě přijmeme nezbytná opatření.

 

 1. Změny v zásadách ochrany osobních údajů

10.1 Oznámení o změnách

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme pravidelně aktualizovat tak, aby odrážely změny v našich postupech zpracování dat nebo zákonných požadavcích. Při provádění změn na konci této zásady aktualizujeme datum „poslední aktualizace“. Doporučujeme vám, abyste si tuto politiku pravidelně přečetli, abyste zůstali informováni o tom, jak chráníme vaše osobní údaje.

 

 1. Kontaktujte nás

11.1 Jak kontaktovat našeho úředníka pro ochranu údajů

Máte -li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašich osobních údajů, našich postupů zpracování dat nebo tyto zásady ochrany osobních údajů, pro otázky GDPR použijte kontaktní informace uvedené v části 1.3.

11.2 Kontaktování místního dohledu nad údaji

Máte -li obavy ohledně vašich osobních údajů, které jsme nebyli spokojeni, máte také právo kontaktovat místní úřad pro dohled v Rumunsku:

 • ANSSPDCP (Národní orgán dohledu pro zpracování osobních údajů)
 • Adresa: G-Ral Boulevard. Gheorghe Magheru 28-30, Sektor 1, poštovní kód 010336, Bukurešť, Rumunsko
 • E-mail: dpo@dataprotection.ro

 

 1. Politika cookies

Tato politika cookie vysvětluje, jak Tiara.ro (Tiara Concept Store S.R.L.) používá na našem webu podobné soubory cookie a technologie. Procházením našeho webu souhlasíte s používáním cookies podle této politiky. Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, upravte nastavení prohlížeče nebo se vyhněte používání našeho webu.

Co jsou cookies?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě webu uloženy v mobilním počítači nebo zařízení. Oni se široce používají k zajištění efektivního fungování webových stránek a k poskytování informací majitelům stránek.

Naše použití cookies

Používáme cookies pro různé účely, včetně:

 1. Základní cookies: Tyto soubory cookie jsou potřebné, aby vám poskytly služby dostupné na našem webu a umožnily jeho funkce. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, které se ptáte, jako jsou nákupní vozíky nebo elektronická fakturaci.
 2. Výkon a analytické soubory cookie: Tyto soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají náš web, včetně toho, které stránky jsou nejnavštěvovanější. Tato informace nám pomáhá zlepšit výkon a obsah našeho webu.
 3. Funkční soubory cookie: Cookies tohoto typu umožňují našemu webu zapamatovat si vaše preference (například uživatelské jméno, jazyk nebo region, ve kterém jste) a nabízejí vylepšenou a personalizovanou funkčnost.
 4. Reklama a cílení na soubory cookie: Tyto soubory cookie mají roli poskytování relevantnějšího obsahu podle vašich zájmů a omezují frekvenci zobrazování reklam.

Cookies od třetích stran

Můžeme také využívat služby od třetích stran, které mohou na nás umístit soubory cookie k poskytování služeb, jako je analýza a reklama. Soubory cookie můžete zpracovat nebo deaktivovat pomocí nastavení prohlížeče. Všimněte si, že deaktivace cookies může ovlivnit správné fungování některých funkcí našeho webu.

Jak zacházet s cookies

Většina webových prohlížečů vám umožňuje ovládat použití cookies prostřednictvím jejich nastavení. Pro více informací o cookies, včetně toho, jak zobrazit set cookies a jak je zvládnout nebo smazat, navštivte www.allaboutcookies.org. Mějte na paměti, že deaktivace cookies může vést k nesprávnému fungování některých funkcí našeho webu.

Změny této politiky

Pravidelně aktualizujeme tuto politiku cookies tak, aby odrážely změny v souborech cookies, které používáme nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. Doporučujeme vám, abyste pravidelně konzultovali s těmito politikami, abyste informovali o tom, jak chráníme vaše osobní údaje.

Kontaktujte nás

Máte -li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich zásad cookie, použijte kontaktní informace uvedené v části 1.3, kontaktní informace.

 

Poslední aktualizace: 23.12.2023